Królowej Saby udało się przepowiedzieć między innymi narodziny Jezusa Chrystusa, który stał Zbawicielem, a także jego męczeńską śmierć na krzyżu. Widziała w swoich wizjach również wiele konfliktów zbrojnych, które przez wieki wydarzyły się na świecie. Wieszczka miała przewidzieć 7 głównych znaków-symboli, które będą przepowiadać koniec świata. Okazuje się, że część z nich już miała miejsce!

Apokalipsa według królowej Saby jest naprawdę przerażająca. Starożytna wieszczka nie miała złudzeń co do kształtu końca świata

Michalda miała w trakcie wielkiej dysputy z królem Salomonem podać niemal wszystkie znane jej szczegóły końca świata, Wizja królowej Saby została wydana w Polsce w 1916 roku pod tytułem „Mądra Rozmowa Królowej ze Saby z Królem Salomonem”. Słowa, które padły podczas tej rozmowy są przerażające, a pojawił się wówczas opis końca świata z siedmioma głównymi znakami, które będą uprzedzać ludzkość o nadejściu Apokalipsy!

Wśród nich Michalda podała m.in. fakt, że zwierzęta zaczną pocić się krwią i całe ich ciała będą nią spowite, co będzie wiązało się z wielkim cierpieniem. Niektórzy upatrują w tym koszmar zwierząt, który miał miejsce podczas ostatnich pożarów w Australii, kiedy miliardy zwierząt zginęły od rozległych poparzeń.

Mówiła również zjawisku dotyczącym księżyca, który miał diametralnie zmienić swój bieg – zacznie pokazywać się od wschodu, a nie od zachodu, co wywoła ogólnoświatową panikę. Niebo ma również przybrać czerwony kolor, a „ludzie w rozpaczy ręce załamywać będą i oczy z żałości ku niebu podnosić zaczną, jak okazanie żalu”.

Ma również pojawić się totalna susza, zaczną umierać rośliny i drzewa (2020 rok ma być czasem największej suszy od 100 lat). Ziemia będzie się także zapadać, a tam gdzie dojdzie do obniżenia gruntu „wyjdą ognie i dymy, ludzie zaś zwątpią o wszystkim i śmierci czekać będą”.

Woda ma zmienić się w ogień i wystąpić z brzegów, a siódmym i ostatnim znakiem zapowiadającym Apokalipsę mają być trzęsienia ziemi i całkowite się jej zrównanie, spłaszczenie gór. Wówczas „ludzie nie będą wiedzieli nawet, gdzie się znajdują i w przestrachu kręcić się poczną jak błędne owce”.

Przerażająca wizja królowej Saby

Wieszczka nie znała jednak konkretnej daty, bo moment, w którym nastapi koniec świata zna jedynie sam Bóg. Przekonywała jednak, że jeśli ludzie będą dobrzy i zaczną traktować się jak bracia to Stwórca będzie przesuwał termin ostatecznego rozwiązania.

Przypomnij sobie o… NAJLEPSZY DOMOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA NACZYŃ I BRUDNYCH POWIERZCHNI. POTRZEBA TYLKO DWÓCH SKŁADNIKÓW

Jak informował portal Życie: 90-LATKA WYWIJA NA PARKIECIE. RADZI SOBIE LEPIEJ NIŻ WIĘKSZOŚĆ NASTOLATKÓW

Portal Życie pisał również o… GDY RÓŻE ZWIĘDNĄ, WARTO WYKORZYSTAĆ ICH ŁODYGI. TO NIEZWYKŁE ROZWIĄZANIE PRZYPADNIE DO GUSTU KAŻDEMU MIŁOŚNIKOWI KWIATÓW