Święty Szarbel był mnichem oraz pustelnikiem. Mężczyzna od 23 roku życia należał do klasztoru św. Marona w Annaya i tam nadano mu imię, pod którym jest dziś znany.

Skończył studia teologiczne oraz zdobył święcenia kapłańskie, a następnie wrócił do swojego klasztoru. W 1875 roku został pustelnikiem.

Mężczyzna był ascetą, dużo pościł i poświęcał niemal cały czas na modlitwę. Pustelnia była jego domem przez 23 lata i to tam dokonał żywota.

Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI 5 grudnia 1965 roku, zaś kanonizowany – 9 października 1977 roku.

Nie istnieją żadne zdjęcia świętego Szarbela za życia. Jednak gdy pielgrzymujący zakonnicy odwiedzili jego grób w 1950 roku, wykonali sobie pamiątkową fotografię, na której rozpoznano postać zmarłego duchownego.

Miejsce spoczynku św. Szarbela jest popularnym celem wielu pielgrzymek, odwiedza je około 4 miliony wiernych rocznie. Istnieje już kilkadziesiąt tysięcy uzdrowień, do których przyczynił się św. Szarbel.

Modlitwa do świętego Szarbela

Boże Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka,

że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32),

który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
by stać się Twoim przybranym synem
i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.
Błagam Cię o spełnienie mojej prośby (tutaj należy wymienić prośbę),

w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi
i którą pragnę ofiarować Tobie
za wstawiennictwem św. Szarbela,
którego miłość do Ciebie była niezmierzona.
Albowiem człowiek jest zaproszony,

by żyć jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27).
Jest on przeznaczony do tego, by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,

bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo

Twojego ukochanego Świętego Szarbela.

Amen.

Przypomnij sobie o… PARADOKS SZKLANKI WODY Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA. DZIĘKI TEJ HISTORII SPOJRZYSZ INACZEJ NA SWOJE PROBLEMY

Jak informował portal Życie: NASTOLATEK BYŁ W ZAŚWIATACH. GDY LEKARZE GO ODRATOWALI, OPOWIEDZIAŁ, CO JEST PO DRUGIEJ STRONIE

Portal Życie pisał również o… DLA PSA NIE LICZY SIĘ GRUBOŚĆ PORTFELA. TE ZDJĘCIA POKAZUJĄ PIĘKNĄ, BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ CZWORONOGÓW I OPIEKUNÓW