Rząd wprowadził nowe świadczenie 500 plus – tym razem dla emerytów. To, kiedy dostaniesz dodatek, zależy od terminu, w którym złożysz wniosek.

Seniorzy, którzy złożą stosowne dokumenty przed końcem października, mogą liczyć na wypłacenie środków już za październik. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony później – świadczenie będzie wypłacone za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono dokumenty.

Emeryci oraz niepełnosprawni, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji, mogą się ubiegać o nowe 500 plus od początku października. Ten dodatek przysługuje osobom o najniższych dochodach.

Poprawki projektu, których dokonał Senat, nakazują zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę”. Co to znaczy? W przypadku posiadania renty lub emerytury, której kwota wynosi np. 1100 zł brutto, dodatek będzie wynosić 400 zł netto – limitem jest 1600 zł.

Ustawa o dodatek „500 plus dla emerytów” przysługuje nie tylko seniorom, ale także osobom powyżej 18. roku życia, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (czyli orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; niezdolności do samodzielnej egzystencji’ całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

By móc skorzystać z nowego dodatku, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS lub innej instytucji, która zajmuje się wypłacaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Świadczenie będzie nam się należało od początku miesiąca, w którym dostarczyliśmy prawidłowo wypełnione dokumenty. Jeśli wniosek zostanie złożony jeszcze w październiku – możemy liczyć nawet na 1500 zł za 2019 rok!

Pieniądze na dodatek i koszty obsługi będą pozyskiwane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. SFWON może ubiegać się także o pożyczkę od Funduszu Pracy oraz dotacje z budżetu państwa.

Ta kobieta nie spodziewała się, co zobaczy! „WYSZŁA PRZED DOM I ZANIEMÓWIŁA” – NIETYPOWE ZDARZENIE W USA

Wiedziałeś o tych faktach z życia księcia Karola? OH KAROL! NIESZCZĘŚLIWY ROMANS KSIĘCIA WALII I CÓRKI AUSTRALIJSKIEGO BIZNESMENA

Martyna Piotrowska