W Polsce od kilku lat seniorzy mogą liczyć na wiele nowych świadczeń, dodatków i ulg związanych z ich wiekiem. Warto przypomnieć sobie, z czego można korzystać, o jakie nowe świadczenie można się postarać. To nie tylko waloryzacja emerytur i rent czy trzynasta lub zapowiadana na przyszły rok czternasta emerytura. Na jakie ulgi i wsparcie finansowe mogą liczyć seniorzy w Polsce?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przygotowanych wiele dodatków do świadczeń emerytalnych i rentowych dla seniorów, jednak nie są one przyznawane wszystkim, a tylko wybranym osobom, na rozmaitych zasadach. Warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam możliwość uzyskania takiego dodatkowego wsparcia do głównego świadczenia.

Jakie ulgi i dodatki przysługują seniorom? Warto sprawdzić!

To m.in. dodatek pielęgnacyjny w wysokości 229,91 złotych, do którego mają prawo osoby po 75 roku życia z prawem do świadczeń emerytalnych i rentowych, jest przyznawany automatycznie Mogą go również otrzymać osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wśród dodatków znajdują się także: kombatancki (również 229,91 złotych) dla osób uznanych za kombatanta przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także dodatek kompensacyjny w wysokości 34,49 złotych (czyli 15 proc. dodatku kombatanckiego) – dla osób będących kombatantami i ofiarami represji wojennych i po wojnie.

Nauczyciele z okresu II wojny światowej bądź ci, którzy nauczali potajemnie w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy przed 1 września 1939 roku bądź byłego Wolnego Miasta Gdańska mają prawo do dodatku za tajne nauczanie w postaci 229,91 złotych.

Deportowani do pracy przymusowej i obozów pracy do III Rzeszy i ZSRR również mają prawo do dodatku, którego wysokość jest zależna od liczby miesięcy zesłania (od 11,53 do 229,91 złotych).

Byli żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu czy batalionach budowlanych mają prawo do dodatku w postaci 229,91 złotych.

Można również starać się o dodatek dla inwalidy wojennego w wysokości 880,26 złotych. Wielu osobom przysługuje również tzw. ryczałt energetyczny.

Dodatkowo dostępne jest również 500 plus dla seniora – to świadczenie dla osób starszych, które nie są uprawione do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków stałych czy okresowych, a są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Może również pobierać świadczenia, ale nie przekraczają one 1200 złotych.

Dodatkowo można starać się o zasiłki stałe lub okresowe z opieki społecznej – to świadczenie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a dochód nie przekracza 528 złotych netto na osobę w rodzinie lub 701 złotych netto dla osoby samotnej.

Istnieją również zasiłki pielęgnacyjne w postaci 215,84 złotych, niezależnie od kryterium dochodowego, a zyskają go osoby po 75. roku życia, które nie radzą sobie w codziennym życiu.

Seniorzy po 75 roku życia mają również dostęp do bezpłatnych leków, bezpłatnego abonamentu RTV, czy zniżek w komunikacji publicznej.

Jak informował portal "Życie": SĄD REJONOWY UKARAŁ EKSPEDIENTKĘ SKLEPU ZA TO, ŻE UPOMNIAŁA KLIENTKĘ O BRAK MASECZKI. MIESZKAŃCY SĄ OBURZENI WYROKIEM SĄDU

Przypomnij sobie: NIESAMOWITA SZTUCZKA Z WYKORZYSTANIEM CZOSNKU, KTÓRA EFEKTYWNIE POPRAWI ŻYCIE NA CO DZIEŃ. NIEWIELE OSÓB O NIEJ WIE, A DZIAŁA CUDA

Portal "Życie" pisał również: POWRÓT DZIECI DO SZKÓŁ NIEBAWEM. CZY PLACÓWKI SĄ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE I BEZPIECZNE? WYPOWIEDŹ MINISTRA EDUKACJI