Wielu Polaków mieszka w blokach zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty czy TBS-y. Znaczna część płaconego co miesiąc czynszu przeznaczana jest na utrzymanie budynków w dobrym stanie i ich ewentualne remonty. Niedawno opublikowano raport, który pokazuje jak nasze pieniądze są użytkowane na cele remontowe.

Jak podaje Interia, GUS poinformował, że w ubiegłym roku koszty eksploatacji budynków wielorodzinnych wyniosły niemal 16,4 mld zł. Składały się na to różne elementy: koszty konserwacji i remontów, ale też koszt prac administracyjno-biurowych i zarządu.

Najwięcej bloków w Polsce zarządzanych jest przez wspólnoty i spółdzielnie. Dlatego szczególnie warto przyjrzeć się, jak te instytucje wypadły w kontekście wydatków na utrzymanie budynków w dobrym stanie.

Często spółdzielnie oskarżane są o nieefektywność. W tym względzie nieoczekiwane są dane, które pokazują, że spółdzielnie wydały w ubiegłym roku niewiele na koszty administracyjno-biurowe, ponieważ stanowiły one tylko 30 proc. ogólnych kosztów eksploatacji.

Nieco gorzej wypadają na tym tle wspólnoty, które wydały 36 proc. środków na koszty prac administracyjno-biurowych. Z kolei TBS-y i budynki zarządzane przez Skarb Państwa wypadają znacznie gorzej, wydały kolejno 53 proc. i 67 proc. środków na te cele.

Zestawienie poniesionych kosztów na prace remontowe i konserwacyjne wypada najlepiej dla wspólnot, które wydały w 2018 roku 50 proc. środków na te cele. Spółdzielnie wydały nieco mniej, bo 44 proc.

Znowu źle prezentują się TBS-y, które wydały jedynie 24 proc. środków na remonty. Na prace remontowe i konserwacyjne budynków gminnych wydano 44 proc. środków.

Jeśli masz dosyć życia w bloku, może przeprowadzić się do kościoła? W TYM KOŚCIELE MOŻNA… ZAMIESZKAĆ! NIEZWYKŁA OFERTA BIURA NIERUCHOMOŚCI!

Każdy kto choć czasami lata samolotem powinien to zobaczyć: NIEWIARYGODNE – UKRYTA KAMERA W TOALECIE SAMOLOTU! KTO PODGLĄDAŁ PASAŻERÓW?

Joanna Tec