1 marca tego roku w życie weszły nowe przepisy względem wysokości emerytur, z czego skorzystało już ponad 50 tysięcy osób. Poza nowymi stawkami, rząd wprowadził zupełnie nowe świadczenie, na które przeznaczył niebagatelną kwotę 800 milionów złotych.

W pierwszej połowie tego roku osoby pobierające świadczenia emerytalne otrzymały tzw. trzynastkę. Dzięki temu pobierający emerytury i renty mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. To jednak nie wszystko. Rząd wprowadził w życie nowe świadczenie, dzięki któremu kolejni obywatele mogą otrzymać świadczenia, nawet jeśli przez całe życie nie przeprowacowali ani jednego dnia.

Nic więc dziwnego, że nowy pomysł rządu wzbudził mnóstwo kontrowersji. Wedle niego, minimalną stawkę emerytury w wysokości 1100 zł brutto mogą otrzymać osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Przepis spotkał się z głośnym sprzeciwem, zwłaszcza ze strony kobiet, które pomimo urodzenia dobrowolnie podjęły się pracy zawodowej.

Program o nazwie Mama 4 plus początkowo zakładał, że o świadczenie mogły ubiegać się kobiety, które wychowały czwórkę dzieci i z tego powodu nie były w stanie podjąć się pracy zawodowej. Pomysłodawcy programu uznali, że bycie matką jest równie ciężką pracą, co pełnienie obowiązków na etacie, w związku z czym po osiągnięciu wieku emerytalnego, takim kobietom należą się pieniądze. Z programu ponadto mogą skorzystać ojcowie, którzy również samotnie wychowali co najmniej czwórkę dzieci.

Rząd na ten cel przeznaczył aż 800 milionów złotych. Do tej pory do ZUS-u i KRUS-u, które podejmują decyzje o wypłacie świadczeń wpłynęło ponad 60 tysięcy wniosków, z czego 180 z nich złożyli ojcowie. 56 tysięcy wniosków zostało już rozpatrzonych, zaś pieniądze otrzymało już około 50 tysięcy wnioskodawców. Świadczenie przyznano nie tylko Polakom – skorzystały z nich również osoby pochodzenia mongolskiego, rosyjskiego, duńskiego czy ukraińskiego.

Kolejne kontrowersje wokół ZUS-u? Sprawdź: CZY ZUS PRZEKRACZA GRANICE? KOBIETY ZGODNIE TWIERDZĄ: TO NADUŻYCIE

Czy emerytury zostaną wstrzymane? Zobacz, dlaczego: POLSKI NIE STAĆ NA WYPŁACANIE EMERYTUR? PREZES ZUS UJAWNIA FAKTY

Źródło: „Pikio.pl”