Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, która ma uporządkować problematykę spadków. Celem zmian jest m.in. ułatwienie spadkobiercom dochodzenia swoich praw i zapobieganie powstawaniu niejasności prawnych.


Jednym z kluczowych elementów projektu jest możliwość uchylenia z urzędu przez sąd ponownego postanowienia spadkowego. Obecnie zdarza się, że sądy wydają dwa orzeczenia w tej samej sprawie, co prowadzi do chaosu prawnego i utrudnia spadkobiercom dysponowanie majątkiem, informue portal Money.


Nowelizacja zakłada również reformę zasad sporządzania testamentów ustnych. Termin na spisanie takiego testamentu zostanie skrócony z 6 miesięcy do 1 miesiąca. Dodatkowo wprowadzony zostanie nowy typ testamentu – testament ustny audiowizualny, utrwalony na trwałym nośniku.


Zmiany obejmą również testamenty wojskowe. Zlikwidowany zostanie natomiast testament podróżny, który w obecnych czasach jest już rzadko wykorzystywany.


Projekt nowelizacji jest odpowiedzią na liczne skargi spadkobierców dotyczące długotrwałych i skomplikowanych postępowań spadkowych. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procedur i zapewnienie większej transparentności w tym obszarze.


Oprócz zmian legislacyjnych, resort sprawiedliwości planuje również kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie społeczeństwa o znaczeniu sporządzania testamentów i uporządkowania swoich spraw spadkowych.


Nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego to krok w dobrą stronę. Zmiany te mają szansę na uporządkowanie problematyki spadków i ułatwienie życia spadkobiercom.


To też może cię zainteresować: Z życie wzięte. "Otrzymałem dom w prezencie": Wtedy moja mama nagle przypomniała sobie, że jestem jej synem

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Plan pożegnania z królem Karolem gotowy. 'Operacja Menaia Bridge' obejmuje szereg kroków i przygotowań. Czy Wielka Brytania gotuje się do najgorszego