Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Rozwoju w specjalnym komunikacie opublikowały zasady dla sektora handlowego. Klienci powinni się do nich dostosować, gdyż dzięki temu liczba zakażeń koronawirusem zmaleje.

Jak powinniśmy się zachować w placówkach handlowych?

W naszym kraju większość sklepów już od jakiegoś czasu regularnie dezynfekuje wózki i kasy oraz prosi klientów o zachowanie ostrożności – zdezynfekowanie rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

Mimo to Ministerstwo Rozwoju opublikowało specjalny komunikat. Zawarte są w nim zasady, które powinny być przestrzegane przez placówki handlowe oraz klientów:

- Pomieszczenia handlowe powinny być czyste i higieniczne, a często używane powierzchnie regularnie czyszczone wodą z detergentem.

- Klienci i pracownicy nie powinni kaszleć i kichać w naszym kierunku oraz na produkty. W takich sytuacjach trzeba bez zawahania zwracać im uwagę .

- Kaszleć i kichać w łokieć lub do chusteczki. Po tym należy natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i starannie umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je płynem na bazie alkoholu (minimum 60%).

- Przebywając w placówkach handlowych  i przed zdezynfekowaniem rąk, nie dotykać dłońmi twarzy – w szczególności okolic oczu, nosa i ust.

- Zachować odpowiednią odległość od drugiego człowieka, około 1-1,5 m.

- Zachęcać do korzystania z płatności bezgotówkowych.

- Skłaniać pracowników do częstego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekowania ich płynem na bazie alkoholu (minimum 60%).

- ludzie, którzy przebywają w obiektach handlowych muszą mieć dostęp do miejsc, gdzie mogą umyć ręce wodą z mydłem.

W widocznym miejscu należy umieścić dozowniki z płynem odkażającym i stale je napełniać.

W widocznym miejscu umieścić informację dotyczącą skutecznego mycia rąk.

Rozpowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

Może zainteresuje Cię to: JAK ROZPOZNAĆ KORONAWIRUSA U DZIECI I CO WTEDY ROBIĆ? TRZEBA BYĆ BARDZO CZUJNYM

Polecamy także: CZY SZKOŁY ZOSTANĄ OTWARTE PO DWUTYGODNIOWEJ PRZERWIE SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA? JEST ODPOWIEDŹ MINISTRA EDUKACJI