Zmiany, które weszły w życie z początkiem nowego roku szkolnego, nie były nagłośnione, lecz są bardzo istotne i Polacy powinni być ich świadomi. Nauczyciele muszą uważać na swoje zachowanie, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciele mogą dostać kary, jeśli nie będą wypełniać obowiązków lub naruszą godność zawodu, także poza szkolnymi murami.

Do obowiązków nauczycieli należy: „rzetelne realizowanie zadań związanych ze stanowiskiem i funkcjami, jakie charakteryzują szkołę: dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, a także wspieranie uczniów w ich rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności zgodnie z potrzebami szkoły”.

Dodatkowo, jak podaje Ofeminin, nauczyciele muszą dbać o samorozwój oraz „kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka”. Najistotniejsze idee to demokracja, dbałość o przyjaźń oraz wzajemną akceptację ze strony różnych narodów, ras i światopoglądów, a także pokój.

„Można posłużyć się przykładem sędziego, który wziął udział w marszu, a jego działanie zostało nazywane działalnością polityczną. Równie dobrze może komuś przyjść do głowy to, że udział nauczyciela w marszach jest niezgodny z powyższymi zapisami i może naruszać niejednoznaczne "dobro dziecka".” – komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„Naprawdę wszystko można w to włożyć. Dlatego my chcemy zrobić wszystko, żeby za pośrednictwem inicjatywy senackiej i rozmowy z marszałkiem Senatu ten przepis zmienić. My nie uciekamy od odpowiedzialności dyscyplinarnej - to nie o to chodzi. Nie może być jednak tak, że coś nie jest do końca rozpoznane. "Dobro dziecka" można naruszyć na różne sposoby, na przykład uczestnicząc w Marszu Równości, bo ktoś z rodziców uzna, że to narusza "dobro" jego dziecka. To bardzo subiektywne” – mówił.

Karą za niezachowanie zasad może być nagana, zwolnienie lub stałe wydalenie z zawodu.

„Zasadnicza różnica między tym, co było do września, a co jest obecnie, jest następująca: w przypadku naruszenia praw i dobra dziecka - choć nie wiemy dokładnie czym jest "dobro" dziecka, bo prawa dziecka są zdefiniowane, a dobro dziecka jest bardzo subiektywne - nie ma już kar porządkowych” – mówi Krzysztof Baszczyński.

„Istnieje za to obowiązek do tego, żeby w ciągu trzech dni od otrzymania informacji, na przykład od rodzica, który mówi dyrekcji, że dobro jego dziecka zostało naruszone przez nauczyciela, przesłać sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Nie ma żadnych wyjaśnień, nie ma kary porządkowej, ani rozmowy. Tu nie ma dyskusji. Nikt tego nie rozpatruje i nie ocenia.”

„Dyrektor ma obowiązek przesłać tę informację dalej, a rzecznik, mimo że to jeszcze nie oznacza rozpoczęcia postępowania, w naszej opinii nie będzie tego zbytnio analizował, tylko rozpocznie postępowanie dyscyplinarne, co równa się zawieszeniu nauczyciela w prawach” – mówi.

MEN wskazuje, że nauczyciel to zawód zaufania publicznego, więc należy przestrzegać obowiązujących norm również poza pracą.

„Zawód nauczyciela postrzegany jest przez społeczeństwo jako zawód zaufania publicznego. Od osób wykonujących ten zawód oczekuje się przestrzegania norm etycznych, moralnych i społecznych. Przestrzeganie tych norm odnosi się do postawy nauczyciela do życia, a więc nie ogranicza się tylko do "murów szkolnych".”

„Jest to istotne ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela, która opiera się na budowaniu więzi społecznych opartych na wzajemnym zaufaniu z uczniami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz współpracownikami. Sytuacje, w których otoczenie nauczyciela, tj. inni nauczyciele (współpracownicy), rodzice (opiekunowie prawni), czy uczniowie negatywnie odbierają zachowania nauczyciela, powinny być indywidualnie badane i oceniane przez wskazane ustawowo organy.”

Przypomnij sobie o… FINALISTKA „TOP MODEL” WYPADŁA Z DWUDZIESTEGO PIĘTRA. SPRAWĄ ZAJMIE SIĘ PROKURATURA

Jak informował portal Życie: KOLEJNA SIECIÓWKA OBCHODZI ZAKAZ HANDLU. TE SKLEPY BĘDĄ CZYNNE WE WSZYSTKIE NIEDZIELE

Portal Życie pisał również o… NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ŚLUBÓW. KSIĄDZ MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA SAKRAMENTU. NA JAKIEJ PODSTAWIE