Przyszłoroczny egzamin ósmoklasisty będzie drugim tego typu egzaminem, który odbywa się po wprowadzeniu reformy edukacji. Uczniowie przystąpią do niego między 15 a 17 kwietnia 2020 roku. Egzamin bezie sprawdzał wiedze z trzech przedmiotów: języka polskiego , matematyki i języka obcego.

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, dyrektor CKE twierdzi, że brak egzaminu pozwoli nauczycielom skupić się na podstawie programowej, a nie na rozwiazywaniu testów.

- Od początku zakładaliśmy, że próbny egzamin przeprowadzimy tylko raz – mówił w rozmowie z TVN24 dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. - Uczniowie i nauczyciele w czasie przygotowań mogą korzystać między innymi z egzaminu, który przeprowadziliśmy w kwietniu zeszłego roku, egzaminu pokazowego sprzed dwóch lat, zadań z informatorów egzaminacyjnych.

Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronie różnych centów egzaminacyjnych, które pozwolą dzieciom sprawdzić swoja wiedze. Z względu na łatwość dostępu do treści edukacyjnych zarówno szkoły, jak i sami uczniowie są w stanie przygotować się do egzaminu bez konieczności przeprowadzania próbnego testu.