Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze wyliczenia. Średnia płaca to prawie 5100 zł brutto!

Czwartkowe wyliczenia GUS dotyczą zarobków w firmach zatrudniających więcej niż 9 pracowników. Dane wskazują na podwyżki, które w zestawieniu z wrześniem 2018 r. wzrosły na 6,6%. Rok temu średnie wynagrodzenie wynosiło 4772 zł brutto.

Warto zaznaczyć, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 5084,56 zł. Na konto pracowników wpływa zdecydowanie mniej – zatrudniona osoba na umowę o pracę dostanie około 3610 zł.

ZUS pobiera około 697 zł. Jest to kwota odejmowana na składki – emerytalną, rentową i chorobową. NFZ ściąga inne 395 zł, a podatek chorobowy – 383 zł.

Warto zwrócić uwagę, że wyliczenia GUS przedstawione są brutto, kwota netto jest dużo niższa. Badania nie dotyczą zatrudnionych na umowę zlecenie.