Czasem w życiu napotykamy na trudności, które wydają się być nie do pokonania. W takich momentach warto sięgnąć po wsparcie duchowe i modlitwę, aby odnaleźć spokój i nadzieję.

Jednym z najlepszych orędowników w takich sytuacjach jest święty Józef, opiekun rodziny i patron trudnych spraw, pisz Deon.

Oto modlitwa, która może pomóc w czasach rozpaczy i niepokoju:


Święty Józefie, z ufnością udaję się do Ciebie we wszystkich trudnościach i cierpieniach, które nas przytłaczają.


Racz wziąć w swoje miłościwe dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną mojego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom.


O ukochany święty Józefie, Ty nigdy nie byłeś wzywany na próżno, gdyż cieszysz się tak wielką łaską u Boga, że można powiedzieć: "W niebie święty Józef raczej rozkazuje, niż prosi".


Dobry ojcze, błagaj za nami Jezusa i Maryję. Bądź naszym orędownikiem u Boskiego Syna, dla którego byłeś na ziemi najlepszym ojcem, troskliwym żywicielem i wiernym obrońcą.

Dodaj do swojej chwały i tę - orędownika w tej trudnej sprawie, którą Ci powierzam.


Wierzę mocno, że możesz wysłuchać naszej prośby i uwolnić nas od trosk i cierpień. Mam też wielką ufność, że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy Cię o to błagają.


Skłaniając się do Twoich stóp, święty Józefie, proszę Cię, okaż nam swoją dobroć i błogosław.


Amen.


Modlitwa ta jest wyrazem ufności w opiekę świętego Józefa oraz prośbą o wsparcie w trudnych chwilach. Niech jego mocna interwencja przywróci spokój i nadzieję w sercach tych, którzy się do niego zwracają.


To też może cię zainteresować: Modlitwa o cud. Siła nadziei w trudnych chwilach


Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Niezwykła moc modlitwy dziadków. Prosta modlitwa o wsparcie dla twoich wnuków