Polska znajduje się w czerwonej strefie a w związku z tym rząd wprowadza coraz więcej obostrzeń. Jednym z nich było całościowe zamkniecie szkol a co za tym idzie rodzice najmłodszych dzieci zmuszeni byli sięgnąć ponownie po zasiłek opiekuńczy. Można było pobierać go do 29 listopada. Teraz, kiedy wiadomo, że placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze wciąż pozostaną zamknięte, zdecydowano się na jego przedłużenie.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Do kiedy można pobierać świadczenie?

Szkoła. Screen: YouTube
Szkoła. Screen: YouTube
Szkoła. Screen: YouTube

Zgodnie z decyzja rządu wypłacanie zasiłku opiekuńczego przedłużono do 24 grudnia. Początkowo rząd zdecydował się na przyznawanie świadczenia w okresie od 9 do 28 listopada. Jednak obostrzenie, które mówi o zamknięciu szkol zostało przedłużone, w związku z tym wyplata świadczeń opiekuńczych również musiała zostać wydłużona. Niestety po 24 grudnia rodzice będą musieli radzić sobie sami. Za okres świąteczno – sylwestrowy nie otrzymają świadczenia. Jak już wiadomo dzieci do 3 stycznia nie wrócą do szkol.

Okazuje się, ze z zasiłku mogą korzystać rodzice dzieci, które nie ukończyły 16 rok życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, rodzicom dzieci do 18 r.ż.. które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także rodzicom dzieci do 24 roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto, co ważne, z zasiłku mogą skorzystać także rodzice dzieci pełnoletnich, niepełnosprawnych, które wymagają opieki specjalistycznej. Mogą z niego skorzystać wówczas, gdy placówka, do której uczęszcza dziecko została zamknięta.

Zasiłek opiekuńczy wygasa
Zasiłek opiekuńczy wygasa
Zasiłek opiekuńczy wygasa

Jak informował portal "Życie": PRAWDZIWIE ZATRWAŻAJĄCA SYTUACJA POGOTOWIA WARSZAWSKIEGO. SPORZĄDZONO SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA W LICZBACH. TE DANE SĄ WRĘCZ NIE DO WIARY

Przypomnij sobie: MOCNY KOMENTARZ PROFESORA KRZYSZTOFA SIMONA W SPRAWIE OBOSTRZEŃ W GRUDNIU I STYCZNIU. ZDANIEM SPECJALISTY SĄ ONE NIELOGICZNE I NIEZROZUMIAŁE. NIE ZOSTAWIŁ NA NICH SUCHEJ NITKI

Portal "Życie" pisał również: KURIOZALNA SYTUACJA W JEDNEJ Z MIEJSCOWOŚCI. KSIĄDZ LOKALNEJ PARAFII STWIERDZIŁ, ŻE POŚWIĘCENIE HALI SPORTOWEJ POWINNO ODBYĆ SIĘ PONOWNIE. O CO TU CHODZI