Piesza masa krytyczna przejdzie ulicą Puławską z inicjatywy trzech organizacji: Piesza Polska, Piesza Masa Krytyczna oraz Miasto Jest Nasze. Uczestnicy marszu mają spotkać się na ulicy Dworkowej 9, a następnie przejść do pl. Unii Lubelskiej. Jak podaje portal Warszawa W Pigułce, akcja ma na celu zobrazowanie ile miejsca jest potrzebne, by wygodnie przejść chodnikiem wzdłuż ulicy Puławskiej. Według pomysłodawców akcji, jest on zdecydowanie zbyt wąski. Jest to istotne zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa, kiedy z jednej strony wymaga się od społeczeństwa zachowywania dystansu społecznego, a z drugiej strony okazuje się, że miejska infrrastruktura nie jest do tego kompletnie przystosowana i nie pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy przechodniami.

Organizatorzy pieszej masy krytycznej, chcą przy użyciu rekwizytów zademonstrować, że na ulicy Puławskiej, jak i na wielu podobnych trasach, nie da się przestrzegać zalecanego dystansu społecznego. Co więcej, chodnik na tej trasie, miejscami nie tylko nie pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, ale wręcz nie spełnia norm wskazanych w przepisach i jest węższy niż 1,5 metra. A właśnie tyle przepisy przewidują przestrzeni dla pieszych. Organizatorzy przemarszu zwracają także uwagę na fakt, iż mimo śródmiejskiego charakteru ulicy Puławskiej, jej odcinej od ulicy Dolnej do pl. Unii Lubelskiej jest podporządkowany ruchowi samochodowemu, z czym od lat walczą m.in. Mieszkańcy tej ulicy.

"Życie" przypomina: Warszawa: darmowa komunikacja miejska. Kto i kiedy pojedzie za darmo


O tym pisaliśmy ostatnio: Warszawa: w Wiśle o wiele więcej ścieków niż rok temu


To może Cię zainteresować: W Warszawie można odbyć podróż w czasie dzięki zabytkowym pojazdom. Gdzie i kiedy pojadą