Jak przypomina portal "Total Money", już 3 dekady temu książeczka mieszkaniowa cieszyła się sporym zainteresowaniem. Zaledwie 2 lata temu niemal milion obywateli naszego kraju wciąż miało ten instrument finansowy. Co oczywiste, przez lata i dewaluację naszej waluty, środki zgromadzone w książeczce straciły na wartości. Co zrobić z książeczką mieszkaniową? Ile jest dziś warta?

Książeczka mieszkaniowa

Każdy, kto posiada jeszcze książeczkę mieszkaniową PKO, ucieszy się z pewnością z przysługującej mu premii gwarancyjnej. Przeciętnie wypłacana jest ona w kwocie około 9-10 tys. zł. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach może ona odbiegać od wskazanej granicy.

Premia ta została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku. Zgodnie z regulacjami zawartymi we wspomnianym akcie, przysługuje ona wszystkim, którzy założyli książeczkę mieszkaniową przed dniem 23 października 1990 roku.

Książeczki Mieszkaniowe PKO/YouTube @Glusi TV
Książeczki Mieszkaniowe PKO/YouTube @Glusi TV
Książeczki Mieszkaniowe PKO/YouTube @Glusi TV

Jak obliczyć premię gwarancyjną?

Niestety nie ma jednego prostego wzoru, który umożliwiłby obliczenie premii gwarancyjnej. Przyjmuje się, że jest ona wylizana na podstawie ceny za jeden metr kwadratowy w budownictwie mieszkalnym. Wskaźnik cen możemy znaleźć w publikowanym co kwartał zestawieniu Głównego Urzędu Statystycznego.

O wyliczenie premii gwarancyjnej możemy zwrócić się do pracowników banku PKO BP. Pierwsze z takich obliczeń jest dokonywanie bezpłatne, za każde kolejne będziemy musieli wnieść opłatę, która na ten moment wynosi 35 zł.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności360

Warto jednak pamiętać, że środki z książeczki mieszkaniowej można jedynie wykorzystać na:

kupno lub budowę domu,

zakup mieszkania,

potraktować, jako część lub całość wkładu własnego,

spłatę rat w ramach zaciągniętego kredytu spółdzielczego,

wpłatę na fundusz remontowy,

partycypację w TBS,

remont posiadanej nieruchomości,

pokrycie kosztów związanych z termomodernizacją.

Macie jeszcze książeczkę mieszkaniową?

To też może cię zainteresować: Kobieta wyraziła chęć zostania dawcą narządów. Duchowny jasno dał do zrozumienia, co myśli na ten temat

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Z życia wzięte. Kiedy Maria straciła swojego męża, jej świat rozpadł się na kawałki. Po jakimś czasie zakochała się, jednak jej syn był przeciw

O tym się mówi: Sieć obiegło nagranie z jednej z polskich świątyń. Zachowanie nastolatka widocznego na filmie, nie mieści się w głowie