Jak podaje portal "Interia", część osób może skorzystać z darmowego wyjazdu do sanatorium. Dla innych leczenie uzdrowiskowe nadal będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty za pobyt. Dla kogo darmowy pobyt? Kto nadal będzie musiał płacić?

Leczenie sanatoryjne

Leczenie sanatoryjne może być kontynuacją leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Mogą z niego skorzystać również ci, którzy nie mają skierowania od lekarza. Na miejscu można skorzystać z zabiegów wykorzystujących wody mineralne, borowiny, inhalacji, a także zabiegów fizjoterapeutycznych.

Część osób może skorzystać z leczenia sanatoryjnego całkowicie darmowo. Pozostali muszą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty. Dla kogo leczenie jest bezpłatne?

Leczenie uzdrowiskowe/YouTube @Dami Wałbrzych
Leczenie uzdrowiskowe/YouTube @Dami Wałbrzych
Leczenie uzdrowiskowe/YouTube @Dami Wałbrzych

Te osoby mogą skorzystać z leczenia sanatoryjnego za darmo?

Z darmowego leczenia sanatoryjnego mogą skorzystać:

dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (w ich przypadku nie ma ograniczenia wiekowego),

dzieci i młodzież do ukończenia przez nich 18. roku życia (w przypadku dzieci uczących się, granica ta została przesunięta do 26. lat),

dzieci mające ustalone prawo do renty rodzinnej.

Pozostałe osoby, które chciałyby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, muszą się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty za swój pobyt w sanatorium.

Rehabilitacja lecznicza

Pacjenci mogą również skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w uzdrowiskach. Aby skorzystać z darmowego wyjazdu, należy spełnić określone warunki:

być ubezpieczonym w ZUS,

pobierać zasiłek chorobowy bądź świadczenie pielęgnacyjne,

korzystać z renty okresowej, która przyznawana jest z tytułu niezdolności do pracy.

Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać również osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim. Możliwe jest to jednak tylko w przypadku, kiedy lekarz orzecznik stwierdzi, że dana osoba wymaga przejścia rehabilitacji. Dotyczy to również pacjentów, którzy starają się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego bądź rentę w związku z niezdolnością do pracy.

Rehabilitacja/YouTube @sanatoriumrafał
Rehabilitacja/YouTube @sanatoriumrafał
Rehabilitacja/YouTube @sanatoriumrafał

W wyżej opisanych przypadkach, pacjenci skierowani na rehabilitację leczniczą nie pokrywają żadnych kosztów związanych z pobytem w placówce, wyżywieniem i leczeniem. Mogą również liczyć na zwrot kosztów związanych z dojazdem na miejsce leczenia.

Korzystaliście z leczenia sanatoryjnego?

To też może cię zainteresować: Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Szczegóły zostały już ustalone

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Kolejne zdjęcie Viki Gabor wywołalo w sieci burzę. Zapewne nie takich komentarzy spodziewała się młoda gawiazda

O tym się mówi: Maryla Rodowicz nie kryła smutku. Jej dzieci nie chcą spełnić ważnej dla niej prośby. O czym mowa