Wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostce wojskowej otrzymało około 500 mieszkańców Pomorza. W środę ruszyła bowiem mobilizacja rezerwistów, którzy podlegają Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni.

Żołnierze rezerwiści, którzy mają nadane przydziały mobilizacyjne, zostali nagle wezwani na specjalne ćwiczenia. Kurierzy rozwozili powiadomienia o mobilizacji w środę do późnych godzin nocnych.

Niektórzy rezerwiści zostali wyrwani ze snu w środku nocy. Nie mieli jednak prawa do narzekań, ponieważ cała procedura odbywa się w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Rezerwiści podkreślają, że cała sytuacja nie stanowi dla nich zaskoczenia i rozumieją sposób, w jaki dostarczone im zostały wezwania. Ogromne zaniepokojenie wywołało to jednak wśród ich rodzin i sąsiadów.

Zdaniem wojskowych, mobilizacja rezerwistów wymaga czasem drastycznych kroków. W tym zadaniu chodzi bowiem o czas. Gdyby nagle doszło do wojny, to nikt nie otrzyma zawiadomienia z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Paweł Górski, oficer prasowy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, podkreśla jednak, że wezwani żołnierze się nie skarżą.

Nie docierają do nas żadne skargi. Każdy żołnierz rozumie, że w czasie wojny nikt nie będzie czekać, a stawiennictwo powinno był natychmiastowe.

Oficer prasowy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku tłumaczy również powody, dla których przeprowadzona została mobilizacja:

Żołnierze rezerwiści zostali wezwani do stawienia się w jednostce wojskowej na natychmiastowe ćwiczenia. Głównie chodziło o sprawdzenie stawiennictwa. Możemy już powiedzieć, że większość wezwanych stawiła się, co bardzo nas cieszy.

Gdyńscy żołnierze rezerwiści, którzy mają nadane przydziały mobilizacyjne, musieli zapomnieć o osobistych planach. Gdy wzywa wojsko, należy bowiem bezzwłocznie stawić się na wyznaczone miejsce.

Dziękujemy, że większość osób przyszła bez problemów. Dodam jednak, że w przypadku niestawienia się, żołnierze mogą spodziewać się sankcji karnych. To przede wszystkim grzywna lub areszt.

Warto sobie przypomnieć... TELEWIZJA NAGRAŁA ŻOŁNIERZA, KTÓRY SPAŁ W CZASIE PRZEMÓWIENIA DUDY

Portal "Życie" informuje... NA JAW WYSZŁO, PO CO DUCHOWNY ZWOŁYWAŁ DO SIEBIE ŻOŁNIERZY. BĘDZIESZ ZASKOCZONY

Na portalu "Życie" dowiesz się także... MĘŻCZYŹNI WSPIELI SIĘ NA WIADUKT W SŁUPSKU I WRZUCILI NAGRANIE DO SIECI.TERAZ SZUKA ICH POLICJA [WIDEO]