Warto wiedzieć, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników. Jednym z nich jest zwrot kosztów okularów. Jest uregulowany prawnie – rozporządzenie ministra pracy mówi o tym wprost.

W kodeksie pracy znajdziesz informacje o obowiązkach pracodawcy. Jeden z nich to konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Musi uwzględniać aktualny poziom wiedzy oraz wykorzystywać osiągnięcia i techniki.

„Art. 207 § 2 kodeksu pracy – Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. (…)”

Dotyczy to pracowników zatrudnionych na jakikolwiek tytuł prawny – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jakie warunki trzeba spełnić? Jest jeden podstawowy: wykonywanie obowiązków służbowych na terenie zakładu pracy.

„Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.”

Wbrew temu, co myśli wiele osób, odpowiednie warunki BHP to nie tylko odzież ochronna lub dostosowanie stanowisk pracy do jej rodzaju. To także zapis dotyczący biurowej pracy przed komputerem.

Jak podaje Bezprawnik, jeśli pracownik spędza co najmniej połowę dobowego czasu pracy przed ekranem monitora – ma prawo do profilaktycznej opieki zdrowotnej, która się z tym wiąże. Jeśli okulista stwierdzi, że pracownik powinien nosić okulary, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ich.

Obowiązek zwrotu kosztów okularów pracownika przez pracodawcę jest zapisany w rozporządzeniu ministra pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.”

Na zwrot kosztów możemy liczyć, gdy przedstawimy odpowiednie zaświadczenie oraz fakturę. Rozporządzenie nie reguluje szczegółów obowiązku zwrotu kosztów – pracodawcy mogą zapisać w regulaminie zakładu pracy np. informację, jak często można występować o zwrot kosztów okularów.

Interesujesz się zmianami w przepisach? Zobacz, jakie podatki będziemy płacić: POLACY ZAPŁACĄ WIĘCEJ. AŻ 40 NOWYCH PODATKÓW!

Z życia gwiazd. Polecamy sprawdzenie, jak zmieniła się Marcelina Zawadzka: MARCELINA ZAWADZKA NIE WYGLĄDA JUŻ TAK IDEALNIE? PORÓWNANO ZDJĘCIA Z PRZESZŁOŚCI MISS POLONIA!

Martyna Piotrowska