Zatrważające dane właśnie wyciekły z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że wraz z upływem lat coraz więcej seniorów otrzymuje tak zwane głodowe emerytury. Te dane są zatrważające! Emeryci boją się o własną przyszłość... Dlaczego tak się dzieje?

Temat emerytur w Polsce od lat budzi niepokój i kontrowersję. Nic dziwnego, ponieważ tysiące emerytów w Polsce otrzymuje świadczenia o wiele niższe niż wynosi minimalna gwarantowana emerytura. Dlaczego otrzymują zatem mniej?

Coraz więcej seniorów otrzymuje głodowe emerytury

Okazuje się, że w roku 2020 liczba seniorów otrzymujących głodowe emerytury zwiększyła się aż o 19 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym! Aż 310 tysięcy osób otrzymuje świadczenia niższe niż minimalna wartość, jaką jest 1066 złotych.

Średnia emerytur głodowych wynosi zaledwie 794,59 złotych, lecz najbardziej szokującym jest fakt, że jeden senior otrzymuje... zaledwie dwa grosze!

Dlaczego tak się dzieje? Według urzędników z ZUS-u w Polsce emerytura przysługuje każdej osobie, która przepracowała nawet jeden dzień w życiu i uiściła za ten okres składkę. Głodowe emerytury przyznawane są zatem tym osobom, których staż pracy oraz opłacanie składek obejmowało krótki czas.