Jasne już jest, że Jarosław Kaczyński będzie kierować Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. W jego składzie znajdą się ministrowie obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz szef ministerstwa spraw zagranicznych.

Nowy rząd Morawieckiego

Najgłośniejszym wydarzeniem w Polsce jest ostatnio tworzenie nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego. Jednym z jego czterech zastępców został Jarosław Kaczyński, co wzbudziło wśród Polaków wiele kontrowersji. Otrzymał on zadanie kierowania Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, a podlegać będzie mu wiele wpływowych osób. Czy dla prezesa PiS oznacza to szybką drogę do stania się najpotężniejszym człowiekiem w kraju?

Do zadań komitetu Kaczyńskiego będzie należeć: koordynacja przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie. Mowa również o koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych.

Jako przewodniczący, Kaczyński będzie mógł zarządzić niejawność części lub całości posiedzenia komitetu. Jego zadaniem będzie określanie sposobów i terminów wykonywania powierzonych zadań przez komitet. W jego obowiązkach będzie leżało wyznaczanie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Będzie także mógł powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków komitetu oraz przydzielać im zadania.

Zobacz także: Warszawa w żółtej strefie. Policja zapowiada wzmożone kontrole

Może cię zainteresować: Anna Popek wywołała spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Pozornie niewinne zdanie o maseczkach było początkiem burzy

Pisaliśmy również o: Zaskakujące wyznanie ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego. „Czuję się jak święty Mikołaj”. O co chodzi