Modlitwa to jeden z najważniejszych elementów życia każdego wierzącego bez względu na religię, kolor skóry czy pochodzenie. Odgrywa ona ogromną rolę w jego codziennej egzystencji. To ona pozwala odnaleźć nadzieję w najtrudniejszych chwilach naszego życia, a także wyciszyć i uspokoić każdego dnia.

Modlitwa screen Deon.pl
Modlitwa screen Deon.pl

Modlitwa oszczęście wieczne

Boże mój, wierzę wCiebie, leczwzmocnij wiarę moją; ufam Tobie, alewspomóż nadzieję moją; miłuję cię, leczpomnóż miłość moją; żałuję zagrzechy moje, leczwzmóż skruchę moją. Uwielbiam Cię jako mójpoczątek ipragnę Cię jako celu mego, dzięki Ci składam, jako odwiecznemu dobroczyńcy memu, iwzywam Cię jako Pana iobrońcę mego. Racz mną, Boże mój, rządzić mądrością swoją, utrzymywać mnie sprawiedliwością swoją, pocieszać miłosierdziem iwspomagać potęgą swoją. Poświęcam Ci myśli, słowa, uczynki icierpienia swoje, abym odtąd myślał imówił jedynie oTobie, aczynił wszystko według Ciebie icierpiał tylkodla Ciebie. Panie, chcę tego, czego Ty chcesz, dlatego, żechcesz tego ichcę tak, jak Ty chcesz. Oświeć rozum mój, pobudź wolę moją, oczyść ciało iuświęć duszę moją, Panie. Boże mój, dopomóż mi zadośćuczynić zaprzeszłe winy, zwyciężając pokusy naprzyszłość, poprawić się zwad, którychpełen jestem ipełnić akty cnót właściwych memu stanowi. Napełnij serce mojewdzięcznością zadobroć Twoją, wstrętem dowad moich, miłością bliźniego iwzgardą świata. Daj mi, Panie, Być zawsze poddanym przełożonym moim, pełnym miłości dla zależnych ode mnie, wiernym przyjaciołom iwyrozumiałym dla nieprzyjaciół. Przyjdź mi zpomocą, abym zwyciężał pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość słodyczą, letniość gorącą pobożnością. Boże mój, uczyń mnie roztropnym wprzedsięwzięciach, odważnym wniebezpieczeństwach, cierpliwym wtrudnościach ipokornym wpowodzeniu. Daj mi być zawsze uważnym wmodlitwie, wstrzemięźliwym przy posiłku, ścisłym wpracy istałym wpostanowieniach. Natchnij mnie, Panie, abym się starał zawsze mieć sumienie prawe, zewnętrze skromne, aby rozmowa moja była budująca, azachowanie zawsze stabilne. Spraw, abym się bezustannie przykładał dozwyciężania natury, dopowolności łasce, dopełnienia przykazań Twoichizbierania zasług nazbawienie. Boże mój, daj mi zrozumieć małość ziemi, wielkość nieba, krótkość czasu wobec niekończącej się nigdy wieczności. Daj, niechsię przygotuję dobrze naśmierć, niechaj lękam się sądu Twego, uniknę piekła, aotrzymam niebo. PrzezPana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Modlitwa screen Deon.pl
Modlitwa screen Deon.pl

Modlitwa dziękczynna doOjca

Ojcze mój, dziękuję Ci, żejesteś wszechmocny idlatego masz zawsze dla mnie jakieś wyjście wewszystkich moichtroskach, bo Ty, mójOjcze, jesteś ponad nimi wszystkimi. Dziękuję Ci, Ojcze, żeświeci nade mną słońce Twojejłaski ico dzień wschodzi nade mną, byspływały namnie promienie Twej miłości imocy. Ojcze mój, kto miłuje mnie, takjak Ty? Kto czuwa nade mną, takjak Ty? Kto prowadzi mnie drogą prawdy imiłości, jeśli nieTy? Kto prowadzi mnie ztaką jak Ty dobrocią? Nikt naziemi, nikt wczasie ani wwieczności. Ojcze mój, dziękuję Ci zato, żenic mnie niedosięga, nawet odludzi, bo wszystko Ty zsyłasz lub dopuszczasz idlatego wszystko jest dla mnie dobre izbawienne. Dziękuję Ci zapewność, żedroga, którą teraz kroczę, jest dla mnie najlepsza, bo gdybyistniała jakaś lepsza, wprowadziłaby mnie nanią Twoja miłość. Ojcze mój, dziękuję Ci zato, żewksiędze Twojejzapisany jest każdy teraz nadchodzący dzień ikażdy następny. Twoja miłość przydzieliła mu to, co ma mi przynieść, idlatego nigdy niejest mi zaciężko. Każdego dnia mi pomagasz. Ojcze mój, dziękuję Ci zato, żekażdy dzień jest pełen Twej miłości, itakprzezlitościwe Twe Serce pomyślany, abym był wstanie znieść jego ciężary. On właśnie przygotowuje dla mnie koronę chwały. Dziękuję Ci, żejesteś moim Ojcem, któregoradością jest dobrze czynić swoim dzieciom. Dlatego zawsze mogę wtrudnościach liczyć naCiebie. Dzięki Ci, Boże, żejesteś moim Ojcem, izato, żeMaryja jest moją Matką. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa w intencji mężczyzn, źródło: Wiadomości - Onet
Modlitwa do świętego Józefa w intencji mężczyzn, źródło: Wiadomości - Onet
Modlitwa do świętego Józefa w intencji mężczyzn, źródło: Wiadomości - Onet

Modlitwa doDucha Świętego oradość

Zechciej mi dać, oPanie, zdrowie ciała iumiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, oPanie, świętą duszę, którama stale nawzględzie to, co jest dobre iczyste. Spraw, abym wobliczu pokusy dogrzechu niewpadał wstrach, aleumiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, oPanie, dać mi duszę, którejobca jest wszelka nuda iktóraniezna szemrania, wzdychań inarzekania. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się nażartach, ażebym zaznał wżyciu trochę prawdziwej radości, aiinnych mógł nią obdarzyć. Panie, któryś wksięgach Swoich świętych powiedział, że„w pogodnym obliczu króla jest życie”, okaż nadnami inadziemią, którąś stworzył, pogodne Swoje Oblicze iudziel nam pogody ducha. Łaskawym Swym ipogodnym Obliczem oświeć, Duchu Święty, nasze serca, wzmocnij wnas blask Twojejłaski, abyśmy poprzez dobre uczynki zasłużyli natodobro, októre Ciebie prosimy. PrzezChrystusa, Pana naszego. Amen.

To też może cię zainteresować:Przyszłe pierwsze damy. Jak prezentowały się podczas wieczoru wyborczego żony kandydatów na prezydenta

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach:Wybory prezydenckie 2020: PKW podało wyniki z niemal wszystkich obwodów. Już nie ma wątpliwości, kto wygrał pierwszą turę

O tym się mówi:Meghan i Harry szukają bezpiecznej przystani. Szykuje się kolejna przeprowadzka. Czy wrócą do rodziny krolewskiej