Telegram do św. Józefa to modlitwa, którą odmawiamy w ważnych i pilnych sprawach. To inaczej tzw. triduum.

Powinno się odmówić telegram trzykrotnie w ciągu tego samego dnia, np. od rana, po południu oraz wieczorem. W przypadku spraw bardzo pilnych można uczynić to trzykrotnie, zachowując godzinne odstępy pomiędzy modlitwami.

Zawsze należy zacząć modlitwę znakiem krzyża. Trzeba także podkreślać intencję.

Na koniec wymagane jest odmówienie kolejno: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario oraz Chwała Ojcu.

Na sam koniec wymawia się formułkę ofiarowania Bogu, a później wezwanie do św. Józefa: „O Józefie, ratuj nas w życiu, śmierci, w każdy czas”.

Modlitwa do św. Józefa

Wezwanie do św. Józefa:

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili.

Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję).

Pospiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

Ofiarowanie Bogu:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… dla… (wymienić intencję).

W jednej z wersji modlitwy następuje jeszcze pięć wezwań św. Józefa. Jej zakończenie brzmi wtedy:

Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę. Św. Józefie, uproś mi łaskę, abym – tak jak Ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości. Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Św. Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef! Amen.

Przypomnij sobie o… HISTORIA MĄDREGO DRWALA I JEGO ZDOLNOŚCI DO KŁAMSTWA W CZASIE

Jak informował portal Życie: JAK PIENIĄDZE WPŁYWAJĄ NA TWOJE ŻYCIE

Portal Życie pisał również o… PRZYPOWIEŚĆ O WŁASNYM INTERESIE I ŻYCZLIWOŚCI