Do tej pory uważano, że przodkowie człowieka, a konkretnie Australopiteki zamieszkujący tereny Afryki od 5,5 do 1 miliona lat temu byli mądrzejsi od współczesnych człowiekowatych.

Według najnowszych badań wielkość mózgu nie ma jednak w tym przypadku kluczowego znaczenia. Wszystko wskazuje, że żyjące dziś goryle, orangutany i szympansy są lepiej rozwinięte niż przodkowie homo sapiens.

"Dotychczas generalnie uważano, że inteligencja jest bezpośrednio związana z rozmiarem mózgu" - informuje prof. Roger Seymour z uniwersytetu w Adelajdzie, który jest głównym autorem badań.

Badania mózgu przodków homo sapiens i współczesnych człowiekowatych

Badania zostały przeprowadzone przy współpracy naukowców z Adelajdy oraz uczonych z uniwersytetu w Witwatersrand w RPA. Skupiały się głównie na pomiarach intensywności przepływów krwi w części mózgu odpowiedzialnej za funkcje poznawcze. Wykonywano je poprzez mierzenie otworów w czaszkach w miejscu połączenia tętnicy szyjnej z mózgiem.
"Początkowo branie pod uwagę rozmiaru mózgu wydawało się rozsądne, ponieważ służyło to ustaleniu liczby komórek nerwowych" - mówi prof. Seymour.
Po chwili dodaje:
"Ale z drugiej strony możliwości poznawcze zależą nie tylko od liczby neuronów, ale też liczby połączeń między nimi (synaps). Te połączenia są odpowiedzialne za przepływy informacji w mózgu, a większa aktywność synaps skutkuje lepszym przetwarzaniem informacji."
Dla przykładu aktywność synaps w mózgu człowieka stanowi aż 70% jego ogólnej aktywności.

"Jest powszechnie znane, że duże ludzkie mózgi wydają się przewyższać mózgi człowiekowatych w kwestii liczby neuronów. Jednakże badania pokazują, że przepływy krwi w mózgu ludzkich przodków były znacznie niższe niż u współczesnych człowiekowatych (z wyjątkiem ludzi)" - wyjaśnia prof. Seymour.

Wyniki badań jasno wskazują, że u gorylicy Koko, której nauczono wybranych słów z języka migowego występuje dwukrotnie większy przepływ krwi niż u Lucy będącej przedstawicielką gatunku Australopithecus afarensis.
Jej kompletny szkielet sprzed 3 milionów lat znaleziono w latach 70. Dowodzi to, że współczesne człowiekowate są mądrzejsze od przodków człowieka.