Prezydent RP Andrzej Duda przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział w ważnych spotkaniach, w tym z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W dniu 18 kwietnia wygłosił przemówienie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, w którym zwrócił uwagę na kluczowe problemy współczesnego świata.


W swoim wystąpieniu, wygłoszonym po angielsku, prezydent Duda podkreślił globalne kryzysy, które mają istotny wpływ na infrastrukturę i funkcjonowanie społeczeństw na całym świecie. Pandemia, konflikty zbrojne, zmiany klimatu i katastrofy naturalne to tylko część wyzwań, z którymi muszą się zmagać państwa na różnych kontynentach. Przerwane łańcuchy dostaw, zablokowane drogi transportu oraz brak bezpieczeństwa energetycznego i komunikacyjnego stanowią realne zagrożenia dla stabilności gospodarczej i społecznej, informuje Super Express.


Jednym z głównych punktów przemówienia było zaangażowanie w współpracę regionalną i zrównoważony rozwój, który jest priorytetem zarówno dla Polski, jak i dla wspólnoty międzynarodowej. Prezydent Duda wyraził dumę z możliwości inicjowania i prowadzenia przedsięwzięć ONZ, które skupiają się na budowaniu współpracy i solidarności między krajami.


Warto zauważyć, że w swoim wystąpieniu prezydent RP wspomniał także o sytuacji na Ukrainie i rosyjskiej agresji wobec tego kraju. Zdecydowanie podkreślił rolę inicjatywy Trójmorza w kontekście diversyfikacji dostaw surowców energetycznych i wzmacniania niezależności energetycznej regionu Europy Środkowej i Wschodniej.


Na zakończenie swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda podkreślił potrzebę budowy odporności na kryzysy oraz zapobiegania im, co stanowi kluczowy cel dla światowego rozwoju i stabilności. Jego słowa stanowią istotny głos w dyskusji na temat globalnych wyzwań i sposobów ich rozwiązania poprzez współpracę i dialog międzynarodowy.


To też może cię zainteresować:
Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: