W ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące nowych limitów dorabiania do emerytury i renty, obowiązujących od marca 2024 roku. Choć dla większości seniorów możliwość dorabiania pozostaje otwarta, istnieje pewna grupa emerytów i rencistów, która musi uważać na limity ustalone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Komu ZUS Może Zawiesić lub Zmniejszyć Świadczenia?

Osoby nadal zatrudnione w tym samym miejscu, co przed przejściem na emeryturę, muszą uważać, gdyż ZUS może zawiesić ich świadczenie, niezależnie od wysokości zarobków, do czasu rozwiązania umowy o pracę i złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), oraz renciści mogą dorabiać, jednak muszą monitorować swoje zarobki, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kiedy ZUS Zmniejszy lub Zawiesi Świadczenia?

Wysokość zarobków wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy w roku, w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Osoby mogą bez konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli ich przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał. Zmniejszenie świadczenia nastąpi, gdy dochód przekroczy 70%, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekroczy 130%, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Ile Może Dorobić Emeryt od Marca 2024?

Od 1 marca 2024 roku, limit dorabiania do emerytury został określony na:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co wynosi 5 278,30 zł brutto.
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co wynosi 9 802,50 zł brutto.


Które Świadczenia ZUS Może Zmniejszyć lub Zawiesić?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić różne świadczenia, takie jak emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku, renta inwalidy wojskowego, renta rodzinną po inwalidzie wojskowym, i wiele innych.

Nowe Kwoty Maksymalnego Zmniejszenia przez ZUS

Maksymalne zmniejszenie świadczenia przez ZUS zostało ustalone na kolejny rok. Od 1 marca 2024 roku świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż:

  • 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Te zmiany wprowadzone przez ZUS mają na celu uregulowanie zasad dorabiania dla seniorów i rencistów, zapewniając równowagę między pracą a korzystaniem z emerytury czy renty. Warto śledzić aktualne przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

To też może cię zainteresować: Wokół rozwodu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego powstaje coraz większe zamieszanie. Zeznania ma złożyć ojciec aktorki. Co się wkrótce wydarzy

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Wiadomo, kim są rodzice Luny. To może być spore zaskoczenie