W dniu 1 lutego br. na terenie całej Polski rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2024. Tegoroczna edycja wprowadza kilka istotnych zmian, a jedną z nich jest obowiązek stawienia się przed komisją wojskową dla mężczyzn urodzonych w 2005 r. oraz tych urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek udziału w kwalifikacji obejmuje również wybrane kobiety, informuje Super Express.

Kto musi się zgłosić przed komisją?

Wśród grup objętych obowiązkiem stawienia się przed komisją wojskową znajdują się:

  • Mężczyźni urodzeni w 2005 r.
  • Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • Osoby, które w latach 2022-2023 były czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a ich okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, lub które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Dodatkowo w kwalifikacji wezmą udział kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie brały jeszcze udziału w kwalifikacji, oraz kobiety kończące naukę w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 na kierunkach związanych z służbą wojskową.

Termin kwalifikacji

Proces kwalifikacji wojskowej 2024 potrwa do 30 kwietnia. Osoby objęte obowiązkiem udziału w kwalifikacji mają obowiązek stawić się przed komisją wojskową w wyznaczonym terminie.

Choroby i urazy a zwolnienie z służby wojskowej

W trakcie kwalifikacji lekarze dokonają oceny zdrowia uczestników. Ci, u których stwierdzą choroby lub urazy, zostaną przyporządkowani do jednej z czterech kategorii zdolności:

  • Kategoria A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.
  • Kategoria B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, obejmująca przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności w ciągu 24 miesięcy.
  • Kategoria D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
  • Kategoria E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, kto może w przyszłości pełnić czynną służbę wojskową w obronie Ojczyzny. Proces ten jest jednym z filarów systemu obrony kraju i ma na celu zabezpieczenie skuteczności działań wojskowych oraz utrzymanie zdolności obronnej kraju na odpowiednim poziomie.

Jak informował portal "Życie News": Nie żyje geniusz polskiej literatury. Z tą stratą niezwykle trudno się pogodzić

Przypomnij sobie: Krzysztof Jackowski w przerażających słowach. Chodzi o tajemnicze zgony młodych ludzi