Jak informuje portal "Super Express", w marcu tego roku zwaloryzowano nie tylko renty i emerytury, ale także część wypłacanych przez ZUS dodatków. Jeden z nich po zmianach wynosi 553,30 zł. Kto może otrzymać te pieniądze?

Dodatek dla sieroty zupełnej

Z dodatku mogą skorzystać sieroty zupełne, które straciły oboje rodziców i przysługuje im prawo do renty rodzinnej właśnie z tego tytułu. Co ważne, dotyczy to również tych osób, które straciły matkę, a ojciec pozostaje nieznany. W przypadku, kiedy zmarli rodzice mieli więcej niż jedno dziecko, dodatek przysługuje wszystkim, jeśli mają oni prawo do renty rodzinnej.

Przed 1 marca bieżącego roku dodatek wypłacany był w kwocie 481,97 zł. Po waloryzacji jego wysokość wzrosła do 553,30 zł. Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

ZUS pieniądze/YouTube @Aktualności 360
ZUS pieniądze/YouTube @Aktualności 360
ZUS pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, udając się do lokalnego oddziału ZUS. Można to zrobić osobiście lub poprzez pełnomocnika. Wniosek ERRD można też wysłać za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy dołączyć także dokument potwierdzający datę śmierci matki i ojca, a w przypadku osób, które nie znają personaliów ojca, akt zgonu matki oraz akt urodzenia, w którym odnotowano, że "ojciec jest nieznany".

Decyzja w sprawie przyznania dodatku zapada w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku. Organ rozpatrujący nasz wniosek ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeśli uzna, że ma to swoje uzasadnienie.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

W przypadku uzyskania decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania.

To też może cię zainteresować: Maciej Kurzajewski od wielu lat znany jest opinii publicznej z pracy w roli dziennikarza. Wyszło na jaw, jakie naprawdę wykształcenie ma gwiazdor TVP

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Wierni nie kryją oburzenia propozycją księdza. Tego zażyczył sobie duchowny od rodziców dzieci pierwszokomunijnych

O tym się mówi: Apoloniusz Tajner opowiedział o kulisach zakończenia sezonu przez Dawida Kubackiego. Był wtedy ze skoczkiem