W tym roku kolejki do świadczeń medycznych osiągnęły rekordowy wynik. Według najnowszych danych Barometru WHC średni czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie wzrósł aż do 4,3 miesiąca czyli około 17 tygodni. Sprawdź, ile będziesz musiał poczekać na wizytę!

Według analizy stanu polskiej służby zdrowia przeprowadzonej przez Fundację Watch Health Care i firmę MAHTA na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku przedłużył się czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie z 4 do 4,3 miesiąca. Jednocześnie zmniejszyła się średnia długość oczekiwania na wizytę u specjalisty z 4 do 3,8 miesiąca.

Okazuje się, że największe kolejki są w obszarze ortopedii i traumatologii narządu ruchu, gdzie czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie wzrosła aż dwukrotnie z 10,9 miesiąca do rekordowego 22,2 miesiąca. Kolejne miejsca zajmuje angiologia z wynikiem 13,6 miesiąca i reumatologia -10,1 miesiąca. Dobrą informacją jest, że nie wszystkie przebadane dziedziny medycyny wypadły gorzej niż w poprzednich badaniach. O 3,5 miesiąca do poziomu 8,1 miesiąca skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu endokrynologii.

Zobacz także: Na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych tak źle nie było jeszcze nigdy

Ponad rok w kolejce do specjalisty

Z raportu Fundacji Watch Health Care i firmy MATHA, aby uzyskać poradę specjalisty Polacy średnio muszą odczekać 3,8 miesiąca. W porównaniu do danych z grudnia 2018 roku i stycznia 2019 roku ogólny czas oczekiwania na wizytę skrócił się o 0,2 miesiąca.

Podobnie jak w poprzednich latach najdłuższe kolejki są do endokrynologów, gdzie czas oczekiwania w kolejce wynosi nawet 14 miesięcy. Drugie miejsce w niechlubnym rankingu zajmują angiolodzy z wynikiem 13,6 miesiąca. Innymi specjalizacjami, do których dostęp jest najbardziej ograniczony to neurochirurgia, immunologia, ortodoncja i kardiologia. W przypadku tych specjalistów średni czas oczekiwania na wizytę mieści się w granicach 9-10 miesięcy. Najkrócej – poniżej 1 miesiąca zajmuje uzyskanie porady pediatrycznej, psychologicznej, chirurgicznej czy onkologicznej.

Zobacz także: Dzwoniła 200 razy, aby zarejestrować się do lekarza. Mimo to nie udało jej się

Dłuższe kolejki do kardiologa

Porównując wyniki Barometru opublikowane w lutym 2019 roku największy wzrost kolejek do świadczeń medycznych zanotowano w dziedzinie kardiologii i angiologii. W tych specjalizacjach czas oczekiwania wydłużył się odpowiednio o 7 i 6 miesięcy. Największa poprawa nastąpiła natomiast w obszarze endokrynologii, gdzie czeka się obecnie o 10 miesięcy krócej.

Podsumowując spośród 39 dziedzin medycyny, które analizowane były pod kątem czasu oczekiwania na wizytę, poprawę odnotowano w zakresie 11, a w przypadku 15 dostępność uległa pogorszeniu. Pozostałe 13 specjalizacji nie uległy znaczącym zmianom.

Źródło: „NaTemat.pl”