Jeśli podczas procesu odbierania karty do głosowania usłyszysz pytania typu "czy życzysz sobie również karty do referendum?" lub "wszystkie karty wyborcze?", to taki sposób postępowania może być niezgodny z procedurami wyborczymi. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że członkowie komisji obwodowych zostali przeszkoleni i nie powinni pytać wyborców, które karty chcą otrzymać.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o przypadkach, w których wyborcy byli pytani przez członków komisji, czy chcieliby otrzymać kartę do głosowania w referendum. Wiele okręgowych komisji w Polsce oraz delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazały informacje na ten temat. Jak wcześniej zaznaczył przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak, jest to niewłaściwe postępowanie, ponieważ jeśli wyborca pojawi się w lokalu wyborczym, to zakłada się, że chce oddać głos. Dopiero wtedy, gdy wyraźnie odmówi odbioru którejś z kart, komisja powinna to uwzględnić w swoich uwagach. Przewodniczący PKW podkreślił również, że PKW zwróciła się do okręgowych komisji wyborczych w tej sprawie, i z informacji uzyskanych wynika, że przypadki nieprawidłowego pytania o wybór karty zostały znacząco ograniczone.

Członkowie komisji wyborczych byli wcześniej przeszkoleni w tej kwestii. Zgodnie z kodeksem wyborczym oraz wytycznymi, komisje wyborcze są zobowiązane do wydawania wyborcom po jednej karcie do głosowania w wyborach do Sejmu, do Senatu i w referendum. Szkolenia w tej sprawie są obowiązkowe.

W przypadku, gdyby pojawiły się nieprawidłowości w zachowaniu niektórych członków komisji, jednym z możliwych rozwiązań jest zmiana składu takiej komisji. Jednak ze względu na dużą skalę tego problemu, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła działania informacyjne i przekazała informacje na ten temat do delegatur, gmin oraz obwodów.

Jeśli wyborca zauważy, że karta wyborcza nie ma pieczątki okręgowej komisji wyborczej, powinien zwrócić na to uwagę przy odbieraniu karty. Jeśli to zostanie zauważone później, wyborca powinien zgłosić ten fakt do komisji wyborczej, ponieważ karta bez pieczątki jest nieważna.To też może cię zainteresować:
Jeśli korzystasz z tego patentu na cmentarzu, szybko przestań. To niezgodne z regulaminem. O czym mowa

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach:Krzysztof Krawczyk nie był w stanie powstrzymać łez w trakcie spotkania z Janem Pawłem II. Tak wspominał to wydarzenie po latach

O tym się mówi:Emerytury gwiazd budzą sporo emocji. Na jaw wyszła wysokość świadczenia wypłacanego Bohdanowi Łazuce. Kwota przyprawia o zawrót głowy