Już w październiku zaczną się wypłaty nowego świadczenia. Tym razem 500+ skierowane jest do emerytów w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Aby ubiegać się o pół tysiąca złotych trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nowe świadczenie przewidziane jest dla emerytów po 75. roku życia, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny. O nowe 500+ mogą ubiegać się też osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Po drugie, aby mieć szansę na dodatkowe pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wzór druku ESUN można pobrać ze strony ZUSu, albo wypełnić odręcznie w placówce.

Jak przewidują analitycy, z nowego świadczenia może skorzystać nawet 850 tys. osób. W pierwotnej wersji miało to być niespełna 300 tys. osób. Wtedy jednak próg dochodowy dla osoby ubiegającej się o środki wynosił 1100 zł.

Po poprawkach zgłoszonych przez PiS, a które zostały zaakceptowane przez Senat, wspomniany próg dochodowy został zwiększony do 1600 złotych.

źródło: „wp.pl”