Bezpłatne leki dla seniorów – jeszcze w tym roku dodatkowe miliony

Sejm przegłosował rządową nowelizację ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów. Wprowadzone zmiany zakładają między innymi zwiększenie o 50 mln zł środków przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na realizację programu „75 plus” zaplanowano na poziomie 643,3 mln zł. W noweli proponuje się zwiększyć tę wartość o 50 mln zł.

Za nowelizacją opowiedziało się we wtorkowym głosowaniu 415 posłów, jeden był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Posłowie odrzucili poprawki proponowane przez PO. Teraz ustawą trafi do prac w Senacie – czytamy w branżowym serwisie politykazdrowotna.com.

Posłowie przegłosowali nie tylko dodatkowe finansowanie dla seniorów, ale również zmianę mechanizmu korygującego dotyczącego zmian w wykazie.

Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz do wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tzw. liście „S”.

Share